پرده شید – پرده بالارو shade blinds

پرده های شید  ” Shade Blind ” انواعی از پرده های بالا رو یا بالا جمع شو می باشد که به جهت تنوع رنگ انواع ساده و طرح دار ، قابلیت اجرا بصورت فوم دار ، حاشیه دار و ژاکارد ادامه مطلب…